sme

Výhradný predajca kotlov MAGA

MAGA vyrába široké výkonové spektrum kotlov na drevo ako aj kotly kombinované s možnosťou spaľovania dreva. Predpokladom vysokej efektivity (účinnosti) spaľovania je kvalitné palivo t.j. suché drevo s vlhkosťou do 20 %, čo zodpovedá voľnému sušeniu pod dobu 2 rokov a viac. Druhým predpokladom je správne dimenzovanie.

made in SLovakia

Slovenský výrobca kotlov

Firma MAGA, s.r.o. bola založená v roku 2001. Od roku 2002 sa venujeme výrobe teplovodných oceľových kotlov. Naše výrobky značky MAGA® sa presadili na trhoch prakticky celej EÚ najmä na západe Európy a v Škandinávii, najviac v Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Švédsku, ale aj v Španielsku či Grécku. Nájdete nás tiež v Čile, USA, Rusku a v Kórei.

Kotol na drevo a brikety

Drevosplyňovacie kotly radu MA-N a MA predstavujú najefektívnejšiu technológiu spaľovania dreva. Tieto typy kotlov vyžadujú suché drevo.  Vo fáze splyňovania by z komína nemal ísť viditeľný dym. Odťahový ventilátor zabezpečuje efektívny odťah spalín do komína pri prikladaní paliva. (Minimalizuje únik dymu do kotolne). Drevosplyňovacie kotle fungujú ideálne s akumulačnou nádržou, redukuje sa tak nežiaduce dechtovanie kotla v dôsledku nedostatočnej spotreby resp. nadprodukcie tepla.

Kotol na drevo a pelety PX

Automatický kotol na pelety radu PX je určený pre vykurovanie rodinných domov, chát a iných objektov. Odporúčaným palivom sú drevné pelety s priemerom 6 mm, ktoré sú pomocou závitnicového podávača dopravované zo zásobníka do spaľovacieho priestoru. Umožňuje to časovo nenáročnú a veľmi jednoduchú obsluhu a údržbu.

Oporučené zapojenie s akumulačnou nádržou znižuje prevádzkové náklady až do 25 %.

  • vysoká účinnosť až 91 %
  • ekologické spaľovanie
  • palivo: drevné pelety,  (palivové drevo)
  • modulácia výkonu
  • možnosť ovládania kotla izbovým termostatom
  • jednoduché  čistenie a údržba
  • výber z rôznych veľkostí zásobníkov paliva (300, 600, 900 l)
  • viaceré typy horákov
  • núdzové kúrenie s drevom

Kotol kombinovaný DP

Oceľové kotly na tuhé palivá DP25 sú určené pre spaľovanie dreva, drevných brikiet pri ručnom prikladaní, alebo spaľovanie drevných peliet o priemeru 6 mm v automatickom režime. Nominálny výkon u oceľových kotlov DP25 je 25 kW pri ručnom prikladaní a 5–20 kW v automatickej prevádzke. Teleso kotla je vybavené duálnym výmenníkom (vertikálny rúrkovnicový a horizontálny lamelový ) ktorý zaručuje optimálne odovzdávanie tepla do systému. Vysoko kvalitné izolačné materiály minimalizujú teplotné straty a významnou mierou prispievajú k vysokej tepelnej účinnosti celého zariadenia ­­94,5 %

Kotol na pelety P

Konštrukčné riešenie automatického kotla rady P zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, životnosť a jednoduché ovládanie. Celý rad P spĺňa kritériá technickej normy EN/STN 303-5:2012 v najprísnejšej výkonnostnej a emisnej triedy 5 ako aj EÚ štandard Ecodesign. Kotol tvorí zvarenec z oceľových plechov s trubkovnicovým ležatým výmenníkom. Vnútorná stena kotla má hrúbku 5 mm.

Chcete viac informácií?
Neváhajte nás kontaktovať.

Hore