PROJEKTOVá a inžinierská činnosť

Na základe vzájomnej dohody Vám náš projekčný kolektív zabezpečí komplexnú predprojektovú, projektovú a inžiniersku prípravu pre Vašu stavbu od zámeru až po jej kolaudáciu, alebo aj len niektorú jej časť.

Administratívna budova, firemná prevádzka, rodinný dom, inžinierske siete

Prosím, kontaktujte nás.

sledujte nás

EKONTRADE - STAV, s.r.o.

Ortuťová 45, 086 12 

obchod.jan@gmail.com

0903 032 615